0 100 height
  • Slideshow

Stenskotts lagning

Reparation av stenskott i vindrutan

Idag behöver inte vindrutan bytas alla gånger oturen har varit framme och du har fått ett stenskott. Nu är det möjligt att reparera en laminerad ruta.

8b

zonindelning

Zon A.
Bredd 290 mm i centrum över ratten, begränsad i över- och underkant av torkar-bladen. Reparation är tillåten på skador upp till 10 mm i diameter.

Zon B.
Torkarområdet på förarsidan undantaget. Reparation tillåten på skador upp till 15 mm i diameter.

Zon C.
Torkarområdet på passagerarsidan undantaget zon B. Reparation tillåts på skador upp till 25 mm i diameter.

Zon D.
Resten av vindrutan. Reparation tillåts på skador upp till 40 mm i diameter.

I zonerna B, C och D tillåts inte reparationer på skador som ligger närmare varandra än 100 mm.

Laga ditt stenskott så snart som möjligt, innan det blir en spricka.

Europa Bilvård
Åkermansväg 25, Eslöv

Telefon  0413-13600

Epost:  info@diteceslov.se

Vi har blivit utsedda till
årets snabbväxande företag i Eslöv
av Mega Info